Mapa sytuacji synoptycznej - SYTUACJA AKTUALNA

PROGNOZOWANA SYTUACJA SYNOPTYCZNA

(sytuacja synoptyczna w Europie za 36 godzin)


(sytuacja synoptyczna w Europie za 48 godzin)


(sytuacja synoptyczna w Europie za 60 godzin)


Dane dzięki uprzejmości Deutscher Wetterdienst: www.dwd.de

Legenda do map
Front ciepły - ciepłe powietrze spycha zimniejszą masę powietrza. Front ciepły porusza się wolniej od zimnego. Na mapach pogody ciepły front jest zaznaczany czerwonym kolorem z półokręgami.
Front zimny - powietrze zimniejsze spycha cieplejszą masę powietrza. Zimniejsze powietrze jest gęstsze i wypycha lżejsze powietrze ciepłe. Zimne fronty przesuwają się szybko i są zaznaczane na mapach pogodowych niebieskim kolorem z trójkątami.
Front zokludowany - tworzy się kiedy wolniej poruszający się front ciepły jest doganiany przez front zimny. Front zimny jest w stanie wypchnąć front ciepły do góry. Oba fronty poruszają się wtedy razem.
Front stacjonarny - jest obszarem pomiędzy dwiema różnymi masami powietrza, które nie poruszają się. Zaznaczany linią z czerwonymi półokręgami skierowanymi w stronę masy powietrza chłodnego i niebieskimi trójkątami w stronę powietrza ciepłego (oznaczają one, jaki charakter będzie miał front, gdy ruszy we wskazaną stronę).
H oznacza wyż baryczny.
T oznacza niż baryczny.