Dobowa Prognoza Indeksu Jakości Powietrza


Jakość powietrza dla pow. Kartuskiego
Jakość powietrza dla pow. Kartuskiego
Opis kolorów

Kolor niebieski i ciemnoniebieski informuje: jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń;

Kolor zielony informuje: osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

Kolor żółty radzi : wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Kolor pomarańczowy ostrzega: aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu;

Kolor czerwony alarmuje: jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.


..............................................................................................................................

Prezentowane dane uzyskano dzięki uprzejmości Fundacji ARMAAG

Dane są pozyskiwane w ramach projektu AIRPOMERANIA  Logo ARMAAG zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3.

W budowie systemu wzięli udział:
1. Fundacja ARMAAG                                                             Logo ARMAAG;
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku  Logo WOIŚ;
3. Marszałek i Starostowie Województwa Pomorskiego.          Logo Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego

Realizację projektu współfinansowały:

1. Samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa:
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3. Budżet państwa.

..............................................................................................................................