*** "DOMKI POD KASZTANEM" ***

"NIESIOŁOWICE"


Prognoza na następne 12-24 godz.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niestabilna, potem opady

Terôzniésze wiodro

Aktualne warunki: komunikat głosowy

Aktualnie w Niesiołowicach
Noc i Zëmno, Zawienié Pôłniowi-Pôlniowò-wieczórny , Cepłota Tendencjô stójno, Cësnienié Tendencjô pòwòli òpôdająca.
Szczegółowe warunki w liczbach
Warënczi ò gòdzënie 03:30 on 05 paŸdziernik 2022
Cepłota i fùchtnosc Freeze:
Cepłota9,1°CFùchtnosc84%
Cepłota bëna24,4°CFùchtnosc bëna41%
Doznôwanô cepłota7,8°CGòdzënowô tendencjô (3hrs)-0,1°C
Mòkri termòméter7,8°CGòdzënowô tendencjô (Falling)+0,1°C
Strzédnô cepłota9,2°CPùnkt rosë6,5°C
Wëpis wëstëdzaniônoGòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C)8,8
HùmidexnoWëpis cepłotëno
Spòdlé blónów319 mCzë wzeszło Słùńce?No
Deszczowi òpôdënk Raining:
Mòc òpôdënkù0,0 mm/hrDzysdniowi òpôdënk0,0 mm
Gòdzënowi òpôdënk0,0 mmMiesãczny òpôdënk32,1 mm
Òpôdënk òd 12 w nocë0,0 mmRoczny òpôdënk529,8 mm
Òpôdënk w 24 gòdzënach0,0 mmSlédny òpôdënk2022-10-04 01:13
RG-11 Òpôdënk w miesącu0,0mm  
Wiater
Terôzniészô chùtkòsc wiatru5,0 km/hCzerënk wiatruS
Zawienié wiatru6,1 km/hCzerënk wiatru180°
Chùtkòsc wiatru (strzédnô)2,7 km/hStrzédny czerënk wiatru202°
Òbjim czerënkù wiatru òd180° (180°)do230° (225°)
Skala BeaufòrtaF1ZawieniéSSW
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza)
Barométer1017,6 hPaBarometriczny mierzownik wësokòscë1017,6 hPa
Zgrôw cësnieniô-0,3 hPaFalling slowly
Słuńce i Miesądz
Wschòd słuńca06:58Zôpôd słuńca18:15
Pòrenica06:22Smrok18:51
Wschòd miesądza17:28Zôpôd miesądza00:10
Długòsc dnia11:17Dniowi wid12:29
Wiek miesądza9 Dzéń  
Lokalizacjô
SzerzewaN 54° 12' 24"DługòscE 17° 51' 01"
Wësokòsc186 m  

Aktualizacjò : 2022-10-05 03:30:01
przez v1.9.4 ((10991))UWAGA:

Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.

!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!
Flag Counter
Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony