*** "DOMKI POD KASZTANEM" ***

"NIESIOŁOWICE"


Prognoza na następne 12-24 godz.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niczego sobie, poprawa

Terôzniésze wiodro

Aktualne warunki: komunikat głosowy

Aktualnie w Niesiołowicach
Smrok i Nie baro chłodno, Zawienié Pôłniowi-Pôłniowò-pòrénszi, Cepłota Tendencjô pòmału rôstająca, Cësnienié Tendencjô pòmału rôstająca.
Szczegółowe warunki w liczbach
Warënczi ò gòdzënie 21:10 on 24 maj 2022
Cepłota i fùchtnosc Freeze:
Cepłota14,7°CFùchtnosc83%
Cepłota bëna24,2°CFùchtnosc bëna34%
Doznôwanô cepłota14,6°CGòdzënowô tendencjô (3hrs)+0,2°C
Mòkri termòméter13,1°CGòdzënowô tendencjô (Rising)+0,1°C
Strzédnô cepłota14,1°CPùnkt rosë11,8°C
Wëpis wëstëdzaniônoGòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C)3876,1
Hùmidex16,8°CWëpis cepłotëno
Spòdlé blónów355 mCzë wzeszło Słùńce?No
Deszczowi òpôdënk Raining:
Mòc òpôdënkù0,0 mm/hrDzysdniowi òpôdënk0,3 mm
Gòdzënowi òpôdënk0,0 mmMiesãczny òpôdënk14,4 mm
Òpôdënk òd 12 w nocë0,3 mmRoczny òpôdënk233,4 mm
Òpôdënk w 24 gòdzënach0,3 mmSlédny òpôdënk2022-05-24 15:40
RG-11 Òpôdënk w miesącu0,0mm  
Wiater
Terôzniészô chùtkòsc wiatru5,0 km/hCzerënk wiatruSE
Zawienié wiatru9,7 km/hCzerënk wiatru135°
Chùtkòsc wiatru (strzédnô)3,3 km/hStrzédny czerënk wiatru155°
Òbjim czerënkù wiatru òd130° (135°)do230° (225°)
Skala BeaufòrtaF1ZawieniéSSE
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza)
Barométer1008,9 hPaBarometriczny mierzownik wësokòscë1008,9 hPa
Zgrôw cësnieniô0,4 hPaRising slowly
Słuńce i Miesądz
Wschòd słuńca04:31Zôpôd słuńca21:00
Pòrenica03:42Smrok21:50
Wschòd miesądza03:05Zôpôd miesądza13:49
Długòsc dnia16:29Dniowi wid18:08
Wiek miesądza24 Dzéń  
Lokalizacjô
SzerzewaN 54° 12' 24"DługòscE 17° 51' 01"
Wësokòsc186 m  

Aktualizacjò : 2022-05-24 21:10:01
przez v1.9.4 ((10991))UWAGA:

Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.

!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!
Flag Counter
Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony