STATYSTYKI ROCZNE I ŚREDNIA RUCHOMA
różnica średnich miesięcznych wartości temperatury i sumarycznych miesięcznych opadów
w stosunku do wieloletnich (1961-2019) średnich miesięcznych wartości tych parametrów dla Niesiołowic


CumulusUtils Version 2.4.5 - generated at 03/04/2020 00:47 - © Hans Rottier