ŚREDNIA RUCHOMA
różnica średnich miesięcznych wartości temperatury i sumarycznych miesięcznych opadów
w stosunku do wieloletnich (1961-2019) średnich miesięcznych wartości tych parametrów dla Niesiołowic


CumulusUtils Version 1.8.4 - generated at 13/11/2019 00:47 - © Hans Rottier